مرکز آزمون

امتحانات

به سامانه مرکز آزمون دانشکده صنعت هواپیمایی خوش آمدید.

شماره تماس و پاسخگویی:  

66025486 - 021   

021-61022863      

دانلود برنامه امتحانی خرداد و تیرماه 1401... اینجا

دانلود برنامه امتحانی مرداد، شهریور و مهر 1401... اینجا